Normrenten for mai og juni

Publisert: 06.03.2017

Normrenten er fastsatt til 2,20 % for mai og juni.

Normrenten for beskattning av rimelige lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 2,20 % for mai og juni 2017.

 

Normrenten fastsettes på grunnlag av en basisrente. Basisrenten fastsettes av Finanstilsynet med utgangspunkt i uttrekk av priser på boliglån fra Finansportalen. Uttrekket tar utgangspunkt i et standard annuitets boliglån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet, med avdragstid på 30 år, en låntaker på 45 år og for landsdekkende markedsområde. Det beregnes et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene med landsdekkende markedsområder og uten spesielle krav til yrkestilknytning eller medlemskap. Gjennomsnittet regnes ut med tre desimaler. Basisrenten fastsettes innen utløpet av den tiende dagen etter observasjonsperioden, står det på Skatteetatens nettsider.


Del på facebook