Nye sedler i Norge

Publisert: 06.03.2017

Den neste seddelserien er nå ferdig designet. Sommeren 2017 får vi nye sedler.

Om sedlene

Kombinasjonen av det tilbakeskuende, ikoniske forsidemotivet og det moderne, abstrakte pikselmønsteret på sedlenes bakside, er noe helt nytt i internasjonal seddeldesign.

Forsidene: Et lett gjenkjennelig hovedmotiv

Hver valør har et lett gjenkjennelig hovedmotiv på forsiden. Motivene er basert på et designforslag fra Metric Design og Terje Tønnessen. De ikoniske motivene i seddelserien formidler sentrale trekk ved norsk maritim historie.

Forsider

Baksidene: Abstrahering av hav og vind

Sedlenes piksellerte baksider utgjør en kontrast til de ikoniske forsidene. Motivene er bare antydet i pikselmønsteret, mens det organiske mønsteret abstraherer havet. Pikselmotivene er basert på et designforslag fra Snøhetta Design og er bygget opp slik at mønstrene følger Beauforts vindskala.

Baksider

Les hele saken på Norges Bank sine nettsider

Alle foto: Norges Bank


Del på facebook