Kravoverlevering i NHO-oppgjøret

Publisert: 07.03.2017

Frontfagsoppgjøret er i gang etter at YS har levert sitt inntektspolitiske dokument til NHO.

Forsterk kjøpekraften

– YS krever at lønnsoppgjøret i privat sektor minst må bevare og helst forsterke kjøpekraften for våre medlemmer, sier YS-leder Jorunn Berland.

Mandag ettermiddag leverte YS sitt inntektspolitiske dokument til NHO under oppstarten av frontfagsoppgjøret, skriver YS på sine nettsider.

– Som vanlig har vi vist ansvarlighet i de siste lønnsoppgjørene. Dette for å bidra til styrket konkurransekraft i norsk økonomi. Når veksten nå tar seg langsomt opp igjen, må lønnstakerne få ta del i den økte verdiskapingen, understreker YS-lederen.

YS mener dette er viktig for å forhindre økte forskjeller.

– Å unngå store forskjeller er bra for individene og bra for næringslivet. Den økte verdiskapingen må også komme de som skaper verdiene til gode. En økning i kjøpekraften er også det mest effektive virkemiddelet for å øke husholdningenes etterspørsel etter varer og tjenester, sier Berland.

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det innebærer at partene kun forhandler om kroner og ører, og ikke om bestemmelser i tariffavtalene.

 

mellomoppgjoeret nho kravoverlev foto audun hopland ta del kopi size large

Les hele saken på YS sine nettsider her.

Foto: Audun Hopland/Ta Del


Del på facebook