Kjekt å vite om medbestemmelse

Publisert: 09.03.2017

Er du klar over at du som arbeidstaker har rett til å være med på å utforme din egen arbeidsplass og ditt arbeidsmiljø?

Den tillitsvalgtes rolle

De tillitsvalgte er representanter for de ansatte og deres medbestemmelsesrett er nedfelt i lov- og avtaleverk.

Det viktigste verktøyet for den tillitsvalgte i forhold til medbestemmelse er hovedavtalen. I hovedavtalen finner du bestemmelsene som ivaretar de tillitsvalgtes rettigheter, plikter og muligheter for medbestemmelse. Hovedavtalene i NHO, Virke og Spekter har alle et eget kapittel som tar for seg informasjon, samarbeid og medbestemmelse.

 

Les mer om medbestemmelse her.


Del på facebook