Reglene for delegering endres

Publisert: 14.03.2017

Nå kan lønnstakere og pensjonister delegere utfylling og levering av skattemeldingen til for eksempel en regnskapsfører.

Endringen medfører at den elektroniske skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister nå kan sees,
korrigeres og sendes inn av andre enn den skattepliktige selv.

Tidligere bestemmelse er ikke videreført
Tidligere bestemmelse om at den skattepliktige skulle forsikre seg om at skattemeldingen inneholder
riktige og fullstendige opplysninger, samt avgi erklæring om å være kjent med at det vil kunne medføre
straffeansvar å ikke gjøre det, er ikke videreført i den nye skatteforvaltningsloven.


Personen må selv gi tilgang
Det er personen som ønsker å delegere denne rettigheten til andre som selv må logge seg inn i Altinn
og gi tilgangen til andre.

Rettigheten kan delegeres til advokater, regnskapsførere, revisorer og rådgivere, eller andre personer.

 

For å delegere, gjør du følgende:

  • I meldingsboksen velger man Profil, roller og rettigheter.
  • For å gi rolle til en annen, velg Andre med rettigheter til skjema og tjenester.
  • Velg hvem du vil delegere til (person, ekstern virksomhet, eller bruker med virksomhetssertifikat).
  • Legg inn fødselsnummer og navn/organisasjonsnummer, og navn/eller brukernavn og organisasjonsnummer til den som skal få rettigheter.
  • Etter å ha lagt inn den som skal få rettigheter, velger man hvilke roller og rettigheter vedkommende skal ha, og trykker ferdig.
  • Ved å velge rollen Begrenset signeringsrett gir man tilgang til skattemelding og skatteoppgjør.


 Les flere nyheter fra Skatteinfo nr 2 - 2017 her.


Del på facebook