Enighet i årets mellomoppgjør mellom YS og Virke

Publisert: 20.03.2017

Partene har kommet til enighet i de sentrale forhandlingene.

Resultatet, en ramme beregnet til 2,4 prosent i årslønnsvekst, er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget.

Dette gjelder for de av våre medlemmer som arbeider på et kontor som har den tariffavtalen som heter Virke Funksjonæravtalen.

Det gjelder ikke for kontor med Virke Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale (LTAP) eller tariffavtale med

NHO eller Spekter/Bondelaget. Les hele saken på negiotia.no


Del på facebook