Avklaring - kapitalskog og merverdiavgift

Publisert: 30.03.2017

Finansdepartementet har nå besluttet at man ikke vil gjøre endringer i momsplikten for 2016 og 2017.

Dette vil først bli vurdert fra og med 1/1- 2018. Etter at forståelsen av det skattemessige virksomhetsbegrepet ble endret fra 01.01.2016 har det oppstått tvil rundt hvilken betydning dette får for avgiftsstatusen til de skogeiendommer som nå skattemessig ikke lenger anses å være i virksomhet.

Norge Bondelag, Norges Skogeierforbund og NORSKOG sendte den 19. januar en forespørsel til Finansdepartementet, der de ba dem avklare hvilken avgiftsmessige konsekvenser endringen av den skattemessige forståelsen ville få. Det ble samtidig påpekt at dersom det skal oppnås noen reell forenklingsgevinst av endringen må den også få betydning for virksomhetsvurderingen etter merverdiavgiftsloven.

Finansdepartementet har svart at man er enig i behovet for endringer, men understreker at slike endringer må gjøres etter en grundig avveining. Departementet konkluderer med at endringer tidligst vil finne sted 01.01.2018.

Dette betyr at den avgiftsmessige rettstilstanden for skogbruket for 2016 og 2017 vil være upåvirket av endringene i forståelsen av det skattemessige virksomhetsbegrepet. Det er altså ingen endringer i rettstilstanden og spørsmålet om avgiftsplikt i skogbruket skal forstås på akkurat samme måte som før.


(Kilde: Norges Bondelag)


Del på facebook