Oppbevaringstid for oppdragsdokumentasjon

Publisert: 18.04.2017

Oppbevaringstiden for oppdragsdokumentasjon er redusert

Fra og med inntektsåret 2017 er oppbevaringstiden for oppdragsdokumentasjon redusert fra ti til fem år. Dog med unntak der regnskapsfører skriftlig har påpekt feil eller mangler. Slik korrespondanse skal fortsatt oppbevares i ti år. En konsekvens av dette er at regnskapsfører nå kan slette oppdragsdokumentasjon fra 2011 og eldre. Unntaket er den dokumentasjon som nevnt ovenfor som krever ti års oppbevaring. Endringen er tatt inn i regnskapsførerforskriftens § 3-2. Les mer på finanstilsynet.no og lovdata.no


Del på facebook