Tilsynsavgift 2016

Publisert: 19.05.2017

Statens innkrevingssentral sender i disse dager ut faktura for tilsynsavgift for autoriserte regnskapsførere på vegne av Finanstilsynet.
 

Fakturene sendes fortløpende og har forfall 6. juni. Kostnadene til Finanstilsynet fordeles med et likt beløp til de regnskapsførere som var registrert i regnskapsførerregistret
pr 31.12.2016. 

Manglende betaling av tilsynsavgiften kan medføre tilbakekalling av autorisasjonen.


Les mer om dette hos Finanstilsynet


Del på facebook