Høyskolekurs i landbruksregnskap

Publisert: 06.06.2017

Økonomiforbundet samarbeider med Høyskolen i Innlandet om et høyskolekurs i landbruksregnskap.

Ønsker du spesialisering innen landbruksregnskap?
Kurset er åpent for alle.

Nærmere om studiet
Det legges opp til nettbaserte forelesninger i tillegg til enkelte felles samlinger. Studiet gir 7,5 studiepoeng. I forhold til etterutdannings-kravet for regnskapsførere gir kurset 30 timer innenfor emnene finansregnskap, bokførings-regelverket, skatt/avgift og obligatoriske emner. Etter fullført studium vil deltakerne ha lært bokføringsreglene for alle typer landbruk.

Innhold
Generelle regnskapsbestemmelser, bruk av regnskapssystem, avstemmingsmetodikk, regnskap for ulike produksjonsformer, skogbruksregnskap, regnskap ved landbruks-næring med tilleggsnæring, skatte- og avgiftsbestemmelser i primærnæring, tilskuddsordninger, årsoppgjør/ligningspapirer, bruk av Altinn, behandling av privatøkonomi og skatterådgivning.

Målgruppe
Personer som ønsker spesialisering innen landbruksregnskap. Kurset egner seg både for de som nylig har avsluttet bachelorstudiet innen regnskapsførerfaget, og de som har erfaring fra regnskapskontor. Kurset er også åpent for de som vil følge forelesningene/undervisningen uten å gå opp til eksamen.

Undervisningsform
Samlinger kombinert med nettbasert undervisning. Fire samlingsdager fordelt på oppstartsamling, en samling midt i studiet og avslutningssamling. Samlingene vil foregå på Best Western Oslo Airport hotell, Gardermoen. Samlingene anbefales, men er ikke obligatoriske.

Tidspunkt
Oppstartsamling 19. september, mellomsamling 26.-27. oktober og avslutningssamling 22. november, med eksamen i uke 50.

Eksamensform
Hjemmeeksamen over en uke.

Pris
Kr 15.300,- + kr 445,- (semesteravgift) medlemmer
Kr 17.300,- + kr. 445,- (semesteravgift) ikke-medlemmer.
Eventuell overnatting 26.-27.10 kommer i tillegg.

Søknadsfrist: 15. august 2017

Meld deg på 


Del på facebook