Varsling

Publisert: 06.07.2017

Er din bedrift forberedt på nye lovbestemmelser om varsling?

Varsling kan være en avgjørende kilde til informasjon om kritikkverdige forhold, blant annet når det gjelder avdekking av økonomisk kriminalitet.
For å styrke vernet av varslere i norsk arbeidsliv lanserte regjeringen tidligere i år en ny lovendring i varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.
Lovendringen trer i kraft 1. juli 2017. Varslingsreglene samles i et eget nytt kapittel i arbeidsmiljøloven, kapittel 2A,og det gjøres særlig oppmerksom på:

• Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling
• Utvidelse av varslingsreglene til å også gjelde innleid arbeidskraft
• Bedre beskyttelse av kilder

Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling
Arbeidsgiver som jevnlig sysselsetter minst 5 arbeidstakere plikter å utarbeide rutiner for intern varsling. I tillegg angis det minimumsvilkår for
hva disse rutinene skal inneholde, herunder blant annet oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, fremgangsmåte for varsling,
fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsler. Minimumskravene er generelt utformet, og de konkrete rutinene vil
måtte tilpasses situasjonen og behovet i den enkelte bransje og virksomhet.

Som medlem i Økonomiforbundet kan du få rådgivning og bistand til å innrette deg til den nye lovbestemmelsen.
Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på.


Del på facebook