Endringer hos Økonomiforbundet

Publisert: 08.08.2017

Økonomiforbundet har fra 1. august omorganisert bransjearbeidet og i den anledning har Faglig utvalg (FU) fått utvidet ansvar og oppgaver.

For å styrke denne delen av organisasjonens arbeid er fagansvaret nå fordelt som følger:

Gunn Kari Haugbotn: Fagansvarlig finansregnskap, skatterett og avgiftsrett

Jon Baggetorp: Fagansvarlig bokføringsregelverket, regnskapsførerregelverket og GRFS

Jonny Melting: Fagansvarlig landbruksregnskap

Advokat Vidar Brobakken: Juridisk rådgiver

I tillegg er også Trygve Aasen og Torgrim Dynna medlemmer i FU.

 

Disse vil nå være hovedansvarlige for fagsupport, offentlige høringer, og være Økonomiforbundets kontaktflate mot offentlige etater. De tre fagansvarlige har alle lang erfaring med yrket. Økonomiforbundets samarbeidsavtale med advokat Vidar Brobakken vil videreføres og utvikles.

Alle henvendelser vil som tidligere gå via administrasjonen, der blir det ingen endringer.

Nærmere presentasjon av dette kommer i neste utgave av Pluss.

 

 


Del på facebook