Fagdag innen skatt og avgift

Publisert: 13.09.2017

Skattebetalerforeningens dyktige skatteekspert Jan H. Bangen er vår kursleder innen skatt og avgift. Han vil gi en grundig oppdatering om alle de siste endringene på skatteområdet.

Han går igjennom alle nye skatteendringer i 2017 og hva som kan forventes ifm statsbudsjettet i 2018. I tillegg er lønn, den nye aksjesparekontoen, formuebeskatning og finansskatt aktuelle temaer.

Den nye skatteforvaltningsloven, skatt og merverdiavgift i relasjon til den nye delingsøkonomi er også aktuelle temaer som han går igjennom.

Jan H. Bangen er advokat og har særlig kompetanse på trygde-og pensjonsrettigheter, generasjonsskifter og familie/arverett. Han har bakgrunn fra Bondelaget og Skatteetaten,

og er en erfaren foredragsholder med over 25 års erfaring.

Kurset holdes følgende steder: Oppdal: 16. oktober, Bodø: 26. oktober, Sjørdal 31. oktober og Gardermoen: 14. november.

Les mer og meld deg på.


Del på facebook