Endringer i rabattordning i samarbeidsavtale

Publisert: 13.10.2017

Økonomiforbundet har en samarbeidsavtale med Sparebank 1 om tjenestepensjon. Nå er det forhandlet frem endringer i rabattordningen i denne avtalen.

 

Mange av Økonomiforbundets kontorer har i flere år hatt innskuddspensjon, og samlet pensjonskapital har etter hvert blitt stor, og den vil fortsette å vokseTidligere har Økonomiforbundets kontorer hatt en rabatt på medlemsgebyret. Denne rabatten endres nå til en rabatt på forvaltningsgebyret. Denne type rabatt vil komme mer gunstig ut for de aller fleste kontorene. 

Alle pensjonsavtaler for ansatte løper uendret. Endringen består i at Økonomiforbundet med alle medlemskontorer som har en slik avtale ses på som et konsern, alle sparesaldoene ses under ett. Dette gir et betraktelig lavere forvaltningsgebyr enn det enkeltstående kontor ville fått. 

Det er ikke alle kontorer som har en slik avtale. Men kommer flere til, vil forvaltningsgebyret kunne "deles" på enda flere, og reell kost per kontor går ytterligere ned. De kontorer dette gjelder vil bli informert om det endelige resultatet av den nye avtalen på februar-fakturaen. 

Vi håper den nye rabatten oppleves som positiv for medlemskontorene. Denne rabattordningen er den aller beste Sparebank 1 tilbyr på forvaltning. 

Hvis det er spørsmål til avtalen med SpareBank 1, eller innskuddspensjonen generelt, vennligst ta kontakt med din lokale rådgiver i Sparebank 1 eller Rune Martinsen i Økonomiforbundet.

 

 

Del på facebook