Lønnsforhandlinger

Publisert: 08.11.2017

Hvis du har forhandlet lønn, vil vi gjerne vite hvordan det gikk. Skjema for rapportering finner du i denne artikkelen. 

Et at de mest stilte spørsmålene til administrasjonen i Økonomiforbundet i disse dager er «Hvordan har resultatet blitt i de lokale lønnsforhandlingene på andre kontor i regnskapsbransjen?»  Etter hvert som forhandlingene avsluttes rundt om på regnskapskontorene får vi stadig inn nye resultater. Alle lokale forhandlinger (og drøftinger) foregår på bakgrunn av lokale kriterier. Men tariffavtalene henviser også til bransjemessige forhold.

 

Meld inn resultatet!

For at vi skal kunne dele informasjon som viser et godt bilde av resultatene som oppnås på de enkelte regnskapskontorene, er vi avhengig av at vi får denne informasjonen tilsendt av dere. I løpet av høstmånedene sender vi ut mange påminnelser og vi får mye informasjon tilbake fra både kontortillitsvalgte, lønnsansvarlige og daglige ledere. Desto raskere dere sender inn resultatet av deres forhandlinger til Økonomiforbundet, desto større mulighet er det for at vi har mer treffsikker informasjon å dele fortløpende.

 

Ansiennitet og pensjonsordning

Et av spørsmålene vi gjerne vil svare bedre på er hvordan lønnsnivåene varierer med bakgrunn i ansiennitet innenfor den samme stillingskategorien. Hva bør man for eksempel tjene etter 10 år som regnskapskonsulent? Hva er begynnerlønnen i samme stillingskategori? I år forsøker vi derfor å spørre dere om ansiennitet i tillegg til lønnsøkningen. Og vi gir oss ikke der. For et annet tema mange av dere er interessert i, er hva som er vanlig når det gjelder pensjon. Derfor forsøker vi også å kartlegge pensjonsordningene på regnskapskontorene vi har medlemmer. 

Vi er veldig klar over at dere allerede gjør en stor jobb i rapporteringen av resultatene til oss. For å gjøre den delen av jobben så enkel som mulig har vi laget et skjema i Excel som skal lette jobben for dere.

 

Skjemaene er laget for både kontortillitsvalgte og daglige ledere 

Legg inn informasjonen for ditt kontor og send det som vedlegg til post@okonomiforbundet.no 


Del på facebook