Viktig - endringer i Altinn!

Publisert: 24.11.2017

20. desember er frist for delegering av nye roller for regnskapsførere på vegne av klienter i den nye Altinn-løsningen.

Dette gjelder for Regnskapsførere med signeringsrettigheter, Regnskapsfører uten signeringsrettigheter og Regnskapsfører lønn for regnskapsførere.

Altinn er nå klare til å gjøre dette byttet slik at regnskapsfører og revisor kun har de nye dedikerte rollene på vegne av sine klienter. Dette er planlagt til ca 20. desember. Det betyr at alle må ha delegert de nye rollene innen den datoen for at de ansatte fortsatt skal ha tilgang til kundene/klientene. For å ivareta tilgang på arkiverte tjenester som er sendt inn med de gamle rollene, blir det kjørt script som setter de nye rollene på arkiverte instanser.

Klientdelegeringer som er gjort til ansatte på de "gamle" rollene (Utfyller/innsender/Lønn og personal osv) vil bli slettet med script, slik at det bare er de nye rollene som er delegert på klientene.


Del på facebook