Siste ift endringene hos Altinn

Publisert: 30.11.2017

NB! Endringene skjer i månedskiftet januar/februar! Altinn sletter ikke rollene ennå. De har fått så mange tilbakemeldinger fra bl a Økonomiforbundet, at de har utsatt prosessen.

Altinn endrer og tar bort gamle roller for regnskapsførere og revisorer som har fått delegert klienter.

Altinn endret rollestrukturen for noen år siden hvor de tok i bruk rollene regnskapsførere med signeringsrettigheter, regnskapsfører uten signeringsrettigheter samt regnskapsfører lønn. Her ønsker altinn å videreføre de tre rettighetene men ta bort rettigheten utfyller/innsender, lønn og personalmedarbeider, begrenset signeringsrettigheter, regnskapsmedarbeider osv…..

Denne endringen blir gjort for å forenkle de fremtidige delegeringene på kontornivå.

Det vil si at om du som regnskapsfører ikke har rollen regnskapsfører med signeringsrettighet, regnskapsfører uten signeringsrettighet eller regnskapsfører lønn vil miste rettigheten din til den klienten.

Daglig leder på kontorene må gå inn å kontrollere alle klienter for å sjekke at hver enkelt har de nye rollene.

Fristen er nå utsatt til månedskiftet januar/februar.

Anbefaler alikevel alle å ta tak i dette så snart som mulig.


Del på facebook