Lovendring fra 1. januar 2018

Publisert: 18.12.2017

Dette gjelder endringer i regnskapsloven mv. som gjelder fra 1. januar 2018, endringen gir forenklinger og reduserte kostnader for regnskapspliktige.

Les mer om endringen her.


Del på facebook