Endringer i Regnskapsloven §3-3a

Publisert: 19.12.2017

Kongen i statsråd har saksjonert endringer i Regnskapsloven §3-3a (Lov om årsregnskap). Krav til redegjørelse av likestilling gjeninnført i årsberetningen.

Følgende endring gjøres og iverksettes fra 1. januar 2018: §3-3a, ellevte ledd skal lyde: Foretak som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.


Del på facebook