Terskelverdien i små aksjeselskap heves

Publisert: 05.01.2018

Terskelverdien for å unnlate revisjon i små aksjeselskaper heves fra 1. januar 2018. (Forskrift om terskelverdier for fravalg av revisjon etter aksjeloven § 7-6.)

Stortinget vedtok i lov 16. juni 2017 en rekke endringer i aksjeloven. En av endringene er at terskelverdiene for driftsinntekter, balansesum og aksjeinnskudd tas ut av aksjeloven § 7-6, og i stedet fastsettes i forskrift. Terskelverdien for antall ansatte skal fortsatt stå i loven.

Endringen i forskriften innebærer at terskeverdien justeres i tråd med inflasjonen slik at det opprinnelige nivået fra da muligheten for fravalg av revisjon ble innført i 2011, opprettholdes. Terskelverdien for driftsinntekter heves fra fem til seks millioner kroner, mens terskelverdiene for balansesum og aksjeinnskudd heves fra 20 til 23 millioner kroner. Forskriften åpner for at Nærings- og fiskeridepartementet hvert år kan indeksjustere terskelverdiene ut fra endringer i konsumprisindeksen fra Statistisk Sentralbyrå, og at departementet minst hvert tredje år plikter å gjøre dette.

Kilde: regjeringen.no


Del på facebook