Fire lover blir til én

Publisert: 05.01.2018

Fra 1. januar blir likestillingsloven og tre diskrimineringslover samlet i én lov.

Disse fire lovene er nå samlet i en felles lov: "Likestillings- og diskrimineringsloven".

De fire tidligere lovene var:

- Likestillingsloven

- Diskrimineringsloven om etnisitet

- Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

- Diskrimineringsloven om sekseuell orientering

Meningen med å samle diskrimineringslovene i en felles lov er å styrke diskrimineringsvernet ved å gjøre lovverket mer tilgjengelig for dem som har rettigheter etter loven. Loven blir også mer enhetlig.

Loven er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett, med kun små materielle endringer.


Del på facebook