Ny rapporteringsordning fra inntektsåret 2018

Publisert: 09.01.2018

Fra inntektsåret 2018 blir det ny rapporteringsordning for godtgjørelse til opphavsmann til åndsverk.

Hva er nytt?

Skatteetaten har laget en ny løsning for rapportering av honorar eller godtgjørelse for bruk av en opphavsrett. Løsningen gjelder fra innteksåret 2018. Honorar til opphavsmann av åndsverk har siden 2015 vært opplysningspliktig i a-meldingen. Denne type utbetalinger er ikke tilpasset månedlig rapportering, og fra og med 2018 er det derfor ikke lenger mulig å rapportere dette i a-meldingen.

Hvem er opplysningspliktig?

Alle som utbetaler honorar eller godgjørelse for bruk av en opphavsrett er opplysningspliktige og skal rapportere i den nye løsningen fra og med innteksåret 2018. En opphavsrett er en eksklusiv rett til utnyttelse av et åndsverk; litterære, kunstneriske og vitenskapelige verker.

Hvem skal rapportere?

Alle vederlag til opphavsmannen som er betaling for opphavsretten, for eksempel royalty, skal rapporteres. Med opphavsmann til åndsverk menes for eksempel forfatter, kunstner, musiker og andre som har opphavsrett til et verk. Det samme gjelder for person som eier opphavsretten ved arv, gave eller gavesalg. Både opphavsrett i virksomheter og opphavsrett utenfor virksomheter (typisk rettigheter hvor det ikke foreligger noen egen arbeidsinnsats) skal oppgis i ordningen.

Hva skal ikke rapporteres?

Andre typer ytelser enn vederlagt il selve opphavsretten omfattes ikke av ny ordning. Eksempler på dette er vederlag til forfattere for opptredener, vederlag til musiker for en spillejobb elelr lignende. Hvis det er utbetaling til en næringsdrivende uten fast forretningssted skal dette oppgis i ordningen "Betaling til selvstendig næringsdrivende".

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/Betalinger-til-s-n/Rettledning-Betalinger-til-SN/

Når skal jeg rapportere?

Utbetalingene i 2018 skal rapporteres samlet i januar 2019 i den nye ordningen.

Viktige tidspunkter:

  • Våren 2018: Skatteetaten vil invitere opplysningspliktige til dialogmøte med informasjon om ny ordning.
  • Januar 2019: Frist for ordinær rapportering for innteksaret 2018.

 

Kilde: Skattetaten


Del på facebook