Viktig! Endringer i Altinn som gjelder fra i dag.

Publisert: 19.01.2018

Vi har i dag mottatt følgende fra Landbruksdirektoratet angående oppdatering av nye roller for regnskapsførere og revisorer i Altinn.

I løpet av 19. januar skal følgende tjenester i Altinn oppdateres med nye roller for regnskapsførere og revisorer:

  • Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
  • Regionalt miljøtilskudd
  • Tilskudd til organisk beitebruk
  • Endring av bankkontonummer
  • Skogfondsystemet
  • Skogfond og tømmer avvirkning

Saken er tatt opp via Norges Bondelag som rettet en henvendelse til Landbruksdirektoratet. Saken gjaldt endringer i tilgang i Altinn-portalen ved endrede rettigheter til regnskapsfører.

Ved delegering av rettighetene "regnskapsfører lønn", "regnskapsfører med signeringsrett" og "regnskapsfører uten signeringsrett" så var tilgangene til nyttige dokumenter for kunden i Altinn utelatt. Dette gjaldt alle skjemaer fra Landbruksdirektoratet, inkludert tilskuddsbrev og kontoutskrift for skogfond.


Del på facebook