Varsler i Altinn for regnskapsførere

Publisert: 26.01.2018

Regnskapsførere, både med og uten signeringsrett, får nå kopi i Altinn.

De som har en rolle som regnskapsfører, både med og uten signeringsrett, for en virksomhet vil nå motta varsler om manglende innlevering av oppgaver. Dette gjelder også varsler om tvangsmulkt.

Meldingene vil bli sendt til den kontaktadressen du står oppført med under "Din kontaktinformasjon for virksomheten" på hver enkelt kunde.

Varsler som er knyttet til merverdiavgift vil fortsatt sendes per post til kunden. Når dette vil bli elektronisk tilgjengelig er ennå ikke avklart.

 


Del på facebook