Risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering

Publisert: 26.01.2018

Våren 2016 publiserte Finanstilsynet en vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisikoen som rapporteringspliktige, som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, er utsatt for.

Risikovurderingen er nå oppdatert og danner grunnlaget for Finanstilsynets prioriteringer på området.

Les mer om dette her.


Del på facebook