Tariffavtalene skal revideres i hovedoppgjøret

Publisert: 07.02.2018

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at det skal forhandles om innholdet i tariffavtalene.

I den forbindelse har Negotia nylig sendt ut et brev til bedrifter som har tiltrådt tariffavtaler for å informere om at avtalene nå revideres.

Negotia sender ut dette brevet som en del av en prosedyre som må følges i forbindelse med at det er hovedoppgjør. Bedriftene som har mottatt dette brevet er ikke selv medlem i en arbeidsgiverorganisasjon. De har likevel avtalt å følge de tariffavtalene som allerede eksisterer mellom Negotia og arbeidsgiverorganisasjonene Virke og NHO. Vi kaller dette å tiltre en tariffavtale. En rekke regnskapskontor har tiltrådt disse tariffavtalene (altså avtalt å følge avtalen). De har derfor mottatt dette brevet.

Det er viktig å merke seg at dette ikke betyr at avtalen sies opp med det enkelte kontor.

Det er innholdet i avtalen man forhandler om, ikke selve avtaleforholdet. Alle rettigheter og plikter etter avtalen fortsetter å gjelde inntil ny revidert avtale er på plass. Når ny avtale er forhandlet ferdig, vil denne gjelde.

Tidspunktet for forhandlingene er ikke avklart på nåværende tidspunkt. Dette kommer vi nærmere tilbake til.


Del på facebook