Forslag om nye tiltak mot hvitvasking

Publisert: 19.02.2018

Finansdepartementet foreslår ny Hvitvaskingslov (prop 40 L 2017 - 2018).

Proposisjonen bygger videre på eksisterende norsk lovgivning, men utvider regelverket til å gjelde nye grupper næringsdrivende, tilbydere av spilltjenester. I tillegg skjerpes kravene på en del områder.

Tydeligere krav til risikovurdering

Forslaget skjerper inn kravene til gjennomføring av kundetiltak (tidligere "kundekontroll"), undersøkelser og rapportering. Loven stiller klarere krav til foretakene om å gjennomføre risikovurderinger i sitt anti-hvitvaskingsarbeid, og å tilpasse innsatsen til den identifiserte risikoen.

Overtredelsesgebyr

Nytt i loven er hjemler for å ilegge rapporteringspliktige overtredelsesgebyr for lovbrudd.

Kilde: regjeringen.no. Les mer om dette her.

 

 


Del på facebook