Har du kunder som har mottatt fakturaer for hms?

Publisert: 19.02.2018

De kan være falske. Medlemmer melder at de har mottatt falske fakturaer som krever betaling for registrering ifm med internrevisjon og hms.

Dette viser seg å være en ny type fakturasvindel. Fakturaene mangler fakturanummer, kid-nummer og organisasjonsnummer. Det henvises til både Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Nav, Kemneren, Polititet og Domstolene, og trues med tvangsmulkt og straffeansvar hvis fakturaen ikke blir betalt.

Vær oppmerksom hvis noen av dine kunder har mottatt slike fakturaer.


Del på facebook