Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

Publisert: 23.03.2018

Praktisk informasjon til de av Økonomiforbundets medlemmer som er omfattet av tariffavtale med NHO:  

Torsdag kveld brøt YS og NHO forhandlingene i privat sektor. Nå går oppgjøret til Riksmekleren, og det er fare for streik i april.

Plassoppsigelse

YS har sendt plassoppsigelse til Riksmeklingsmannen for samtlige YS-medlemmer i NHO-området. 

Plassoppsigelse er nødvendig for at YS skal kunne bruke streiketrusselen under meklingen.

Hvem som blir tatt ut i en eventuell konflikt blir offentliggjort den 3. april. Da sendes det et endelig varsel om hvem som tas ut i streik (plassfratredelse) til Riksmeklingsmannen. 

Betinget permittering

Dersom de organiserte som er omfattet av tariffoppgjøret tas ut i streik, er hovedregelen at arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten skal fortsette sitt arbeid. 

Dersom streiken medfører at andre medarbeidere, både organiserte og ikke organiserte, ikke kan sysselsettes på en hensiktsmessig måte, har bedriften anledning til å permittere disse. Hovedavtalens bestemmelser om permittering må følges.


Ved en tariffrevisjon kan bedriften gå ut med en betinget permitteringsvarsel før streiken er blitt en realitet. 

Bedriften må drøfte med de tillitsvalgte før det kan gis en slik varsel om permittering. Det skal skrives en protokoll fra dette møtet med de tillitsvalgte, og den enkelte medarbeider skal ha 14 dagers varsel regnet fra møtet med de tillitsvalgte.


Dette innebærer at bedriften allerede nå ved forhandlingsbruddet kan innkalle de tillitsvalgte for å drøfte muligheten for permittering, og orientere de ansatte om denne muligheten. Når dette gjøres allerede nå, har bedriften varslet tidsnok til at permittering kan skje samtidig med at streiken starter eller like etter hvis streiken blir en realitet.

Nærmere info vedrørende meklingen kommer etter påske.


Del på facebook