Spekter-oppgjøret: Enighet i A-forhandlingene

Publisert: 11.04.2018

YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter er enige i årets innledende forhandlinger om lønnstillegg, kompetansesatsing, samt AFP og slitertillegg.

– I de virksomheter hvor det nå skal gjennomføres lokale forhandlinger skal vi med dette resultatet i ryggen sikre våre medlemmer økt kjøpekraft, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder for YS Spekter.

Oppsummert resultat

  • Generelt tillegg til alle på minst 1 950 kroner.
  • For alle med grunnlønn på 417 726 kroner eller mindre, et ytterligere lønnstillegg på 4 875 kroner per år.
  • I de virksomheter som har privat AFP etableres et slitertillegg for ansatte som går av med pensjon ved 62, 63 og 64 år. Dette er i tråd med ordningen i NHO-området.
  • Partene skal arbeide for å sikre det fremtidige kompetansebehovet og for å øke organisasjonsgraden i arbeidslivet

Videre fremdrift i Spekteroppgjøret

For overenskomstene unntatt helseforetakene fortsetter forhandlingene nå i den enkelte virksomhet. Overenskomstene skal være ferdigforhandlet innen 9. mai klokken 15.00.

For Økonomiforbundets medlemmer gjelder dette de regnskapskontor som er omfattet av "Overenskomst del B mellom Spekter/Bondelagets samarbeidspartnere og YS-Spekter/Negotia for Regnskapskontor og deres ansatte"

Kilde: www.ys.no

 


Del på facebook