Hva er nytt i årets skattemelding?

Publisert: 20.04.2018

I år ble skattemeldingen elektronisk tilgjengelig 4. april. Innleveringsfrist er 30. april for ordinære lønnsmottakere og pensjonister.

Det er flere endringer i årets skattemelding. Noen poster er nye og andre er gått ut, så her er det lønnsomt å sjekke før en sender inn.

Totalt er det over tretti endringer, men det er på ingen måte sikkert at alle endringene og nyhetene vil ha noen innvirkning på din skattemelding.

Følgende endringer er de største, ifølge Skatteetaten:

· Skattesatsen for alminnelig inntekt reduseres til 24 prosent.

· Post 4.3.2: Formuesverdien for sekundærbolig har gått opp til 90 prosent.

· Post 5 (merknadsfelt): I skattemeldingen for 2017 er det ikke lenger et merknadsfelt hvor du kan fylle inn fritekst. Hvis du har behov for å gi etaten informasjon utover å føre korrekt beløp i skattemeldingens poster, kan du sende disse i et eget vedlegg.

· Verdsettingsrabatt på ti prosent og gjeldsreduksjon: Dette betyr en reduksjon i formuesverdien til enkelte eiendeler og en reduksjon i gjeldsfradraget ditt. Eiendeler som omfattes av verdsettingsrabatten er bolig- og næringseiendom, aksjer og driftsmidler, og den reduserer grunnlaget for og gir lavere formuesskatt dersom du har en nettoformue som overstiger minstebeløpene. Har du gjeld vil fradraget for denne bli redusert i forhold til verdien av eiendeler med verdsettingsrabatt og verdien av din samlede formue.

I tillegg er det to nye finansprodukter i år, som noen av dere kanskje har benyttet seg av? Aksjesparekonto (ASK) og individuell pensjonssparing (IPS).

For ASK må du merke deg postene:

· 3.1.5: Utbytte aksjesparekonto

· 3.1.8: Gevinst salg aksjesparekonto

· 4.1.8: Formue aksjesparekonto – aksjedel, rentedel og kontanter

· 3.3.8: Tap aksjesparekonto

For de som har spart i IPS, er det den nye posten 3.3.5 som gjelder. (Denne posten omfatter fradragsberettiget innbetaling til individuell pensjonsordning (IPS) i Norge og i annen EØS-stat).

Sjekk fradragene! Selv om skattemeldingen kommer med ferdigutfylte tall så ikke ta det for gitt at alle fradrag er kommet med eller for den saks skyld er riktige. Det kan i verste fall føre til at du går glipp av fradrag på flere tusen kroner. Noen av fradragene det kan lønne seg å dobbeltsjekke, disse kan utgjøre mange kroner i spart skatt.

Foreldrefradraget er ett av disse, et fradrag hvor det ofte er mangler i oppgavene fra barnehage eller SFO. Her får du fradrag for utgifter til pass av barn som er yngre enn 12 år i inntektsåret, eller som er eldre men har et særskilt behov for omsorg og pleie. Husk også at du kan få fradrag for ekstrakjøring til barnehage eller SFO, hvis det ikke ligger på vei til og fra jobb.

Reisefradraget eller heller ikke alltid ført opp, eller det kan være feil dersom du har byttet jobb i løpet av skatteåret 2016. Selv om reisefradraget er blitt lavere, utgjør det fortsatt mange tusenlapper i spart skatt - ikke minst hvis du reiser langt.

Fradrag for omkostninger ved refinansiering, ny takst eller lignende, må du selv føre opp på selvangivelsen. Eksempelvis kan du få fradrag for omkostninger ved opptak av lån, også etableringsgebyr. Disse utgiftene må du selv sjekke opp i lånepapirene fra banken eller lignende, og føre i post 3.3.1.

Fradrag for fagforeningskontingent. Fradrag for fagforeningskontingent gjelder alle yrkesaktive lønnstakere som enten har:

· Blitt trukket via lønnsslipp for fagforeningskontingent til arbeidstakerorganisasjon.

· Har betalt fagforeningskontingent direkte til arbeidstakerorganisasjonen.

Her er det maksimale fradraget på 3.850 kroner for 2017, som du bør sjekke er kommet med på den forhånds utfylte skattemeldingen, særskilt hvis du ikke trekkes av arbeidsgiver men betaler direkte til arbeidstakerorganisasjonen selv, da er det sannsynligvis ikke med på forhåndsutfyllingen.

Nå kan andre levere Skattemeldingen for deg. Nytt i år er at ordinære lønnstakere og pensjonister kan delegere utfylling og innsending av skattemeldingen til andre, akkurat som næringsdrivende har hatt mulighet til å gjøre i lang tid. Dette betyr i praksis at den enkelte kan få hjelp eksempelvis av en regnskapsfører, revisor eller andre til både å sjekke, endre og levere skattemeldingen på sine vegne. Dersom noen andre skal ta seg av årets skattemelding, må det delegeres rettigheter i Altinn. Dette gjør den enkelte ved å logge inn, og velge Profil, roller og rettigheter i menyen. Legg til den personen eller virksomheten det ønskes å gi tilgang til. Ved personlig rettighet må fødselsnummer og etternavn på den som får delegert rettighet legges til. Den som får delegert en rettighet, mottar så en e-post om dette.

At dette nå blir formalisert, skyldes den nye skatteforvaltningsloven. Tidligere kunne nemlig lønnstakere og pensjonister bare delegere tilgangen til å se selvangivelsen. Nå er dette utvidet til å gjelde tilgang til å endre og sende inn, samt se skatteoppgjør og søke om utsettelse. Dette er en forenkling for de som foretrekker å få hjelp med skattemeldingen, og mange har nok bedt om hjelp også før dette ble formalisert. Samtidig er det viktig å understreke at det fremdeles er den skattepliktige selv som har ansvar for at Skatteetaten får korrekte opplysninger i skattemeldingen.

Kilde: Skatteetaten


Del på facebook