Regnskapsførere kan nå bekrefte aksjeinnskudd

Publisert: 30.04.2018

Fra 2. mai kan autoriserte regnskapsførere og advokater bekrefte at selskaper har mottatt aksjeinnskudd i penger.

I dag er det bare revisorer og finansforetak som kan gi en slik bekreftelse.

Fra 2. mai kan også autoriserte regnskapsførere og advokater bekrefte innbetalt aksjeinnskudd i penger (norske kroner) i forbindelse med stiftelse av aksjeselskap og kapitalforhøyelse.

Brønnøysundregistrene melder at tjenesten Samordnet registrering vil være utilgjenelig 2. mai fra kl. 15.30 til 20.00 i forbindelse med tilpasning til dette.

Endringen gjelder følgende paragrafer:

Aksjeloven:

§ 2-18 annet ledd femte punktum

§ 2-19 første ledd første punktum

§ 10-9 annet ledd fjerde punktum

Allmennaksjeloven:

§ 2-18 annet ledd femte punktum

§ 2-19 første ledd første punktum

§10-9 annet ledd fjerde punktum

Foretaksregisterloven:

§4-4 bokstav e første punktum

 

Les mer på regjeringen.no og brreg.no

 


Del på facebook