1. juni er søknadsfrist til Fordelingsfondet

Publisert: 20.05.2019

Aktive fylkesavdelinger kan søke om tilskudd til aktiviteter. Første søknadsfrist i år er 1. juni.

Seks prosent av den kontingenten som betales inn til Økonomifondet settes av til drift av fylkesforeningene. Dette kalles Fordelingsfondet. Her kan de aktive fylkesavdelingene søke om tilskudd til aktiviteter.

 

Retningslinjer:

- Fylkesavdelingene tildeles et fast årlig beløp.

- Fylkesavdelingene som ikke har avholdt årsmøte og levert regnskap, mottar ikke tilskudd fra Fordelingsfondet.

- Verveandel for hvert medlem i fylkesavdelingen honoreres med kr 50,-

- Utgifter til medlemspleie dekkes etter søknad.

- Utgifter til å arrangere fylkesledersamling og tillitsvalgssamling dekkes av fondet.

 

Søknadsfrister og utbetaling fra Fordelingsfondet

Protokoll fra årsmøte og godkjent årsregnskap skal sendes forbundskontoret.

To ganger årlig kan det søkes om støtte til aktiviteter.

Søknadsfristene til Fordelingsfondet er 1. juni og 1. november, med utbetaling senest 30 dager etter søknadsfristen.

 

I juni måned utbetales:

- Godkjente søknader for opplæring og medlemspleie.

- Godkjente reisekostnader som det er søkt om.

 

I desember utbetales:

Under forutsetning av at regnskap og årsberetning foregående år er sendt inn:

- Godkjente søknader for opplæring og medlemspleie.

- Godkjente reisekostnader som det er søkt om.

- Fast årlig beløp.

- Fylkesavdelingenes verveandel.

 

Ta kontakt hvis det er spørsmål i forbindelse med Fordelingsfondet, post@okonomiforbundet.no eller telefon 62 53 65 10.

 

 


Del på facebook