Revidert nasjonalbudsjett 2018

Publisert: 16.05.2018

I budsjettet foreslås en rekke endringer i skatte- og avgiftsreglene.

Det blir endringer innen blant annet følgende områder:

  • Nye regler for rapportering og skattelegging av naturalytelser.
  • Enklere regler for utenlandske arbeidstakere.
  • Dokumentasjonskrav for redusert kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer.
  • Overgangsregelen for aksjesparekonto.
  • Gevinst og tap ved gavesalg av aksjer m.v.
  • Land-for-land rapportering.
  • Justering av merverdiavgift ved kommunesammenslåing og -deling.
  • Overføring fra Skatteklagenemda til Skattedirektoratet.

 

Les mer om endringene på statsbudsjettet.no og selandorwall.no

 


Del på facebook