Bransjenorm GDPR

Publisert: 23.05.2018

Bransjestandarutvalget bestående av Regnskap Norge, Økonomiforbundet og Revisorforeningen har lenge jobbet med en bransjenorm for regnskaps- og revisorbransjen.

Dette arbeidet er nå i sluttfasen og må videre til godkjenning hos Datatilsynet før det blir godkjent.

Adferdsnormen gir grunnlag for at regnskapsfører etterlever personvernreglene i utførelse av sine oppdrag. Formålet med normen er å beskrive rutiner og internkontroll for å sikre etterlevelse av kravene i personvernreglene når regnskapsførervirksomheten utfører regnskaps-, lønns,- eller rådgivningsoppdrag for sin oppdragsgiver.

Her kan du lese utkastet til Atferdsnorm for behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen

NB! Dette er et utkast som er oversendt Datatilsynet for behandling. Tilbakemeldingen fra Datatilsynet er at dette tidligst blir behandlet etter 1. august. 

 

Økonomiforbundet vil holde kurs på dette til høsten der forhold rundt personvernopplysninger, oppdragsavtale mv vil være tema.


Del på facebook