Endringer i Statens satser for reiser

Publisert: 25.06.2018

Fra og med fredag 22. juni 2018 gjelder nye Statens særavtaler for reiser i inn- og utland. 

Det er flere vesentlige endringer. 

Her er de de viktigste:

Innenlands satser:

 • Satsen for kilometergodtgjørelse er redusert fra kr 4,10 til kr 3,90 pr. km. Satsen gjelder for alle biler, inkludert el-biler, og uansett kjørelengde.
 • Særskilt sats for arbeidstakere med arbeidsted Tromsø er fjernet, og erstattet av et generelt tillegg på kr 0,10 pr. km for arbeidstakere som fyller drivstoff der bomavgift er inkludert i drivstoffprisen.
 • Satsen for passasjertillegg (kr 1 pr. km) gjelder nå uavhengig av antall passasjerer.
 • Økte satser for kostgodtgjørelse for reiser både med og uten overnatting:
  • For reiser over 12 timer med overnatting økes satsen fra kr 733 til kr 754.
  • For reiser uten overnatting f.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer økes satsen fra kr 289 til kr 297.
  • For reiser uten overnatting over 12 timer økes satsen fra kr 537 til kr 552.
  • For reiser som varer f.o.m. 6 t.o.m. 12 timer ut over et døgn, dekkes kost med kr 297.
  • For reiser med overnatting som varer over 12 timer ut over et døgn, dekkes kost med kr 552.
 • Måltidstrekk på 20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag, skal beregnes av kostsatsen for reiser over 12 timer med overnatting (kr 754) selv om reisen er en dagsreise.
 • Nattillegget forblir uendret på kr 430 pr. døgn.

Utenlands satser:

 • Dekning av kilometergodtgjørelse følger innlandsavtalen (som tidligere).
 • Endringer i kostgodtgjørelsen:
  • For reiser som varer f.o.m. 6 og inntil 12 timer reduseres kostgodtgjørelsen fra 2/3 av satsen til 50 % av satsen for vedkommende land.
  • For reiser f.o.m. 12 timer dekkes full kostgodtgjørelse for vedkommende land.
  • For reiser som varer f.o.m. 6 og inntil 12 timer ut over hele døgn dekkes kost med 50 % av satsen for vedkommende land.
  • For reiser som varer f.o.m. 12 timer ut over hele døgn dekkes full kost for vedkommende land.
 • Måltidstrekkene er endret fra 10 % til 20 % for frokost, fra 40 % til 30 % for lunsj og forblir uendret på 50 % for middag.
 • Kompensasjonstillegget er økt fra kr 491 til kr 515 pr. døgn utover 12 timer.

Del på facebook