Flere forenklinger i aksjeloven

Publisert: 26.06.2018

Regjeringen foreslår ytterligere endringer med bakgrunn i utredningen NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping.

Noen av bestemmelsene som foreslås endret:
- Sittende styre skal forestå avviklingen
- Unntak fra revisjon av avviklingsbalanser og mellombalanser
- Minimumskrav og forenklinger av vedtektene
- Styrets oppgaver i aksjeselskaper uten daglig leder

Kilde:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side4/id2604596/


Del på facebook