Endringene i AFP er vedtektsfestet

Publisert: 30.07.2018

I forbindelse med årets tariffoppgjør ble partene enige om flere endringer i AFP-ordningen. Fellesordningen for AFP har nå vedtektsfestet disse endringene. 

AFP var en av de store sakene i årets tariffoppgjør. Nå er endringene som partene ble enige om vedtektsfestet.

Det var særlig to områder det var viktig for partene å finne bedre løsninger på. Det ene var knyttet til sykdom og hvor lenge man kan være sykemeldt de siste tre årene før du tar ut AFP. Det andre området dreide seg om tilfeller der nedbemanning rammer arbeidstakere med lang ansiennitet. 

 

Du kan lese mer om hvordan vedtektene til Fellesordningen nå ser ut her

 

 


Del på facebook