Ny hvitvaskingslov i kraft fra 15. oktober

Publisert: 17.09.2018

I Statsråd fredag 14. september ble det besluttet at ny lov om hvitvasking settes i kraft fra 15. oktober 2018.
Fra samme tid oppheves den gjeldende hvitvaskingsloven.

Sentrale bestemmelser videreføres:

  • Regler om kundetiltak («kundekontroll») 
  • Lagring av opplysninger og dokumenter 
  • Undersøkelses- og rapporteringsplikten 
  • Krav om utarbeidelse av rutiner, internkontroll og opplæring av ansatte

Den nye hvitvaskingsloven medfører enkelte endringer:

  • Bestemmelsene om reelle rettighetshavere utvides. Eierandeler mv. til nære familiemedlemmer skal vurderes samlet. Det er ikke nødvendig å identifisere reelle rettighetshavere i selskap i børsnotert konsern. Fysiske personer kan ha reelle rettighetshavere.
  • Såkalte politisk eksponerte personer (PEP) vil nå også omfatte norske politikere mv.
  • Det innføres virksomhetsinnrettet risikovurdering. Revisorer og andre rapporteringspliktige skal identifisere, vurdere og dokumentere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering på virksomhetsnivå. Risikobasert tilnærming på kundenivå videreføres. 
  • Undersøkelsesplikten er utformet på en annen måte, og viser nå til forhold som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering. Det skal rapporteres til Økokrim dersom det etter nærmere undersøkelser er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering. Det er ikke lenger bare "transaksjoner" som skal utløse undersøkelses- og rapporteringsplikt.

Del på facebook