Endringer i kassasystem- og bokføringsforskriften

Publisert: 28.09.2018

Finansdepartementet har vedtatt endringer i kassasystemforskrifta og bokføringsforskriften. Endringene bygger på høringsforslag fra Skattedirektoratet.

Det er vedtatt et unntak fra kravet om at det alltid skal skrives ut en salgskvittering fra kassasystemet som skal fremlegges for kunden. Dersom det benyttes en integrert betalingsløsning i forbindelse med salget og kunden ikke ønsker kvittering er det ikke krav til at det skal skrives ut salgskvittering.

Det er i denne sammenheng også tatt inn en definisjon av integrerte betalingsløsninger. Dette er løsninger hvor informasjon om salget, beløp mv. sendes fra kassasystemet til betalingsløsningen, betalingen registreres automatisk i kassasystemet og betalingsmiddelet er annet enn sedler og mynter.

I kassasystemforskrifta er det i tillegg tatt inn et unntak fra kravet om at systemet ikke skal kunne skrive ut mer enn en kopikvittering. Taxfree-butikker i lufthavner kan ha et system som kan skrive ut flere STEB-kvitteringer. Dette er kvitteringer som skal legges i forseglet pose ved kjøp av taxfree-varer i lufthavner.

 

Kilde: 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-09-21-1349

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-09-21-1351

 


Del på facebook