Ny organisasjonsstruktur i Økonomiforbundet

Publisert: 24.10.2018

Et enstemmig landsmøte vedtok å endre organisasjonsstrukturen i Økonomiforbundet.

Bedre tilbud og mer aktivitet

Økonomiforbundet har i mange år vært delt inn i 16 avdelinger. Disse har stort sett bestått av «rene» fylker, men også noen samarbeidende. Dessverre har det vært veldig ulik aktivitet i de ulike fylkesavdelingene. Dermed har det også blitt gitt et veldig ulikt tilbud til medlemmene våre. En arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte i Økonomiforbundet har de to siste årene arbeidet med å legge fram en sak for landsmøtet i 2018. Målet for arbeidet har vært å skape en organisasjonsstruktur som legger bedre til rette for at alle medlemmer skal få et tilbud i sin avdeling. 

Fra 16 til 9 avdelinger

Når landsmøtet nå har besluttet å slå sammen Økonomiforbundet i færre avdelinger, er dette starten på en prosess mot mer aktivitet og et bedre tilbud til alle medlemmene våre. Avdelinger som har hatt liten eller ingen aktivitet, får nå drahjelp ved at de slås sammen med mer etablerte og aktive avdelinger. Det oppmuntres også til at avdelingene i enda større grad inviterer medlemmer fra avdelinger som ligger nær hverandre på hverandres arrangement.  

Organisasjonsstrukturen har følgende geografiske inndeling: 

  1. Troms, Finnmark og Nordland nord for Saltfjellet
  2. Nordland sør for Saltfjellet, Trøndelag, Romsdal og Nordmøre
  3. Sunnmøre, Sogn og Fjordane og Hordaland
  4. Rogaland og Vest-Agder
  5. Buskerud
  6. Oslo, Akershus og Østfold
  7. Hedmark og Oppland
  8. Telemark og Aust-Agder
  9. Vestfold

Endringen trer i kraft fra 1.1. 2019. 


Del på facebook