Tilbud om enkel kartlegging m.m. innenfor GDPR.

Publisert: 28.11.2018

Har du oversikt og riktig bistand i forbindelse med GDPR? Økonomiforbundet har i samarbeid med advokatfirmaet Strandenæs AS  gjennomført kurset «GDPR for regnskapsførere, fokus på avtaleverk og ny bransjenorm». I løpet av høsten har vi møtt flere medlemmer som forsøker å tilpasse seg de nye personvernreglene, men som kanskje ikke er kommet helt i havn med de praktiske tilpassingene. For noen er kanskje tiden kommet til et større arbeid knyttet til både personvernspørsmål og IT-arkitektur generelt, men for de fleste tror vi det riktige er å puste gjennom nesen og ikke overdramatisere endringene.

Det er fremdeles mye usikkerhet rundt håndtering av regelendringen, for eksempel er bransjenormen for GDPR for regnskaps- og revisjonsbransjen sendt inn til Datatilsynet for "godkjenning" men fremdeles ikke vedtatt. Vi vil derfor gjerne gi et lavterskeltilbud som takler utfordringene på en nøktern måte. 

Vi ønsker å gi medlemmer av Økonomiforbundet en enkel tilgang til kartlegging, rådgiving og dokumentasjon innenfor GDPR. Ikke minst er vi opptatt av å bli tatt med på råd hvor bedriftens datasikkerhet har blitt truet eller aktuelle situasjoner har oppstått, og vi tror også at kontrollmyndighetene vil se svært positivt på at du som behandlingsansvarlig er sikret gjennom en løpende bistandsavtale. 

Tjenesten tilbys som en abonnementstjeneste som inkluderer, bla.: 

  • Etableringssamtale for å kartlegge foretakets plikter og avdekke risikoområder. Hjelp til oppstart av rapportskriving. Dette kan også tas som telefonmøter.
  • Årlig oppfølgingsmøte
  • Sjekklister for kartlegging av databehandling
  • Support over telefon eller mail på konkrete spørsmål
  • Nyhetsbrev med orientering om endringer og nye standard
  • Prioritert hjelp ved mulig brudd på personvernsikkerheten 

Du som har deltatt på kurset «GDPR for regnskapsførere, fokus på avtaleverk og ny bransjenorm» får denne tjenesten til en ekstra lav pris*. 

Pris på avtale for 2018 (gjelder pr. regnskapskontor) 

  • Etablering av bistandsavtale koster kun kr. 5.200,- (dette inkluderer innledende samtale på inntil 2 timer med tiltaksplan)

               *Kursdeltagere får etableringen til kun kr. 4.200,-

  • Deretter kr. 900,- pr. mnd. (Abonnementet faktureres på forskudd ut gjeldende år).
  • Prioritert bistand ved mulig brudd på personvernsikkerheten vil gis på ordinære vilkår, men med 20 % rabatt.

 Kontor med mange ansatte kan ta kontakt for særskilt avtale.

 For bestilling eller spørsmål? Ta kontakt med berit@strandenas.no


Del på facebook