Fra 1.januar 2019 endrer Skatteetaten struktur.

Publisert: 04.12.2018

Skatteetaten omorganiserer fra 1.januar og går over til landsdekkende organisering.
Dagens regioner erstattes av divisjoner med landsdekkende ansvar innenfor sine områder.

Endringen innebærer ingen vesentlige endring for brukerne, skattekontorene vil nå løse oppgaver
på etatsnivå og for hele landet uten geografiske inndelinger. Samme kontorsteder opprettholdes,
der publikum fortsatt kan henvende seg som før.

Ytterligere info på skattetetens nettsider: https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/om-oss/organisasjon-og-ledelse/organisasjonen/ny-organisering-2019/


Del på facebook