Forslag om samlet pensjonskonto

Publisert: 19.12.2018

Regjeringen har fremmet forslag om at arbeidstakere i privat sektor med innskuddspensjon skal få samlet pensjonen i en egen pensjonskonto som følger arbeidstakeren.

Regjeringen foreslår også oppheve 12-månedersregelen, slik at arbeidstakere får med seg opptjent pensjon uavhengig av lengden på arbeidsforholdet. Slik reglene fungerer i dag, går mange glipp av opptjent pensjon fra korte arbeidsforhold. 

Finansminister Siv Jensen mener forslaget sikrer at nærmere 1,4 millioner arbeidstakere i privat sektor får samlet pensjonen sin fra ulike arbeidsforhold på én pensjonskonto. Dette vil gi arbeidstakerne mer pensjon for hver sparte krone, fordi forvaltningen blir mer effektiv. Man får også bedre oversikt når man slipper å forholde seg til pensjonssparing fra ulike arbeidsgiveres pensjonsordninger. 

Lovforslaget innebærer at arbeidstakere får samlet pensjonskapitalen fra tidligere arbeidsforhold, og forvalter denne sammen med pensjonsopptjeningen hos den nåværende arbeidsgiveren. Arbeidstakere kan alternativt velge å samle pensjonsmidlene både fra tidligere og nåværende opptjening på egen pensjonskonto hos en pensjonsleverandør som arbeidstakeren selv velger. Forslaget vil gjelde for arbeidstakere som har innskuddspensjonsordninger, og pensjonsmidlene som samles må være fra innskuddsordninger. 

Du kan lese mer om saken og hele forslaget fra regjeringen her

 

 


Del på facebook