Nye innspill fra Regnskapsstandardstyret

Publisert: 11.01.2019

Regnskapsstandardstyret har analysert forskjellene mellom gjeldende god regnskapsskikk for øvrige foretak og fremtidig standardsetting. Nå er analysen overlevert Finansdepartementet.

Etter at forslag til ny regnskapslov ble lagt frem (NOU 2015:10), har lite skjedd med lovutvalgets forslag. En grunn til at Finansdepartementet foreløpig ikke har fulgt opp de øvrige delene av lovforslaget, især hovedforslaget om en regnskapsstandard i Norge basert på IFRS for SMEs, er at konsekvensene av forslaget er mangelfullt utredet. 

 Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utarbeidet en analyse over forskjellene mellom gjeldende god regnskapsskikk for øvrige foretak og eventuell fremtidig standardsetting innenfor de rammer som følger av forslag til ny regnskapslov (NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11).  

Analysen er oversendt Finansdepartementet til bruk i det videre arbeidet med regnskapslovgivningen. 


Del på facebook