Foreløpig TBU-rapport for 2019

Publisert: 19.02.2019

Her kan du lese det foreløpige grunnlaget for inntektsoppgjørene for 2019.

Årslønnsveksten fra 2017 til 2018 er foreløpig beregnet til 2¾ prosent for industriarbeidere og til 2¾ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter, står det i pressemeldingen.

Les den foreløpige rapporten her.


Del på facebook