Vil du delta på regionsmøte i Negotia?

Publisert: 06.03.2019

Medlemmene i Økonomiforbundet inviteres til å delta på LKA sitt regionsmøte i Negotia.

Vårens regionsmøte for LKA arrangeres den 26. og 27. april og finner sted på Quality Hotell 33 i Oslo. 

(Møtestart er kl 10.00 fredag 26.04. Møtet avsluttes ca kl 13.30 lørdag 27.04). 

I Negotia er Økonomiforbundet organisert som en avdeling i en region som heter LKA. Denne regionen består av det som er landsomfattende avdelinger og konsernavdelinger. På samme måte som for de andre avdelingene i Negotia, arrangeres det regionsmøte for avdelingene som tilhører LKA. Her samles de ulike landsomfattende avdelingene og konsernavdelingene, og diskuterer og tar stilling til ulike politiske tema som er viktige for medlemmene våre. Vertsavdeling for regionssamlingen i LKA denne gangen er IBM Services og EVRY.

Årets regionsmøte har spennende temaer på agendaen:

  • Sammen om bedre løsninger/medbestemmelse på arbeidsplassen
  • Landsmøtesyklus
  • Negotia Ung, Fagbevegelsen i fremtidens arbeidsliv- hvordan være relevant
  • Gjensidige, nye medlemstilbud
  • Nytt fra forbundsstyret

Økonomiforbundet er en stor avdeling i denne sammenhengen, og vi har mulighet til å sende hele 13 delegater til dette regionsmøtet. Styreleder Kari Høidalen og andre fra forbundssstyret deltar selvsagt, men Økonomiforbundet håper på mange flere deltakere blant våre medlemmer.

Dette er en arena med spennende tema på timeplanen, og som gir mulighet til å bli kjent med andre organiserte både fra Økonomiforbundet og andre avdelinger og bransjer i Negotia. 

 

Er dette noe du kan tenke deg å delta på? 

Da kan du melde deg på til denne e-posten:  post@okonomiforbundet.no

Reise og opphold dekkes av Negotia, og flybilletter etc bestilles etter at du har meldt deg på. 

 

 


Del på facebook