Altinn slås sammen med Difi

Publisert: 20.03.2019

Målet er at Norge skal være verdensledende innen digitalisering.

Nytt digitaliseringsdirektorat

Difi og Altinn skal samles i et nytt digitaliseringsdirektorat. - Min ambisjon er at Norge skal være verdensledende innen digitalisering av offentlige tjenester. Målet er at digitalisering skal bidra til bedre og mer tilgjengelige offentlige tjenester, forenklinger og økt verdiskaping for næringslivet og en enklere hverdag for folk flest. For å oppnå dette har regjeringen bestemt at våre spydspisser i digitaliseringsarbeidet - Difi og Altinn - skal samles i et nytt digitaliseringsdirektorat, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding.

 

Ingen flyttes

Etableringen av et digitaliseringsdirektorat vil ikke innebære geografisk flytting av kontorsteder. Det nye direktoratet vil samle fellesløsningene i Difi og Altinn under en felles ledelse.

– Det er bygget opp sterke fagmiljøer både i Brønnøysund, Leikanger og i Oslo. Disse miljøene skal vi bevare og videreutvikle, og det er derfor ikke aktuelt å gjøre endringer i den geografiske kontorstrukturen, sier Astrup.

 

Med virkning fra 1. januar 2020.

Omorganiseringen innebærer at Altinn-organisasjonen skilles ut fra Brønnøysundregistrene og slås sammen med Difi - med unntak av Difis avdelinger for ledelse og utredning og analyse, som overføres til Direktoratet for økonomistyring - DFØ. De omorganiserte direktoratene skal være i drift 1. januar 2020. Digitaliseringsdirektoratet skal rapportere til digitaliseringsminister Nikolai Astrup i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 


Del på facebook