Hever renta

Publisert: 21.03.2019

Norges Banks hovedstyre har besluttet å heve styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 1,0 prosent.

Det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen synes nå å være litt over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt og om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at renten økes gradvis fremover, står det på Norges bank nettsider.

 

Spår økt rente framover

- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av det neste halve året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

 

styringsrenta siste fem

 

 

 


Del på facebook