Finanstilsynet: En endring av yrket

Publisert: 26.03.2019

Finanstilynet mener regnskapsbransjen er i endring og leverer en stadig mer helhetlig tjeneste.

Utviklingstrekk

I Finanstilsynets årsmelding kommer det frem at tilsynet mener det er også en klar tendens til at regn­skapsførerselskapene beveger seg fra ordinær regnskapsføring, med utarbeidelse av årsregnskap og skattemeldinger, til å bli en totalleverandør av økonomi­ og rådgivningstjenester. Tilsynet skriver også at Regnskapsførerbransjen berøres sterkt av den teknologiske utviklingen og mulighetene dette åpner både for oppdragsgiverne og for regnskaps­førerforetakene. Bransjen domineres av 20–30 større selskaper og grupperinger. Både revisjonsselskaper og enkelte bankgrupperinger er aktive i markedet for regnskapsføringstjenester. Selv om det de siste årene har vært en gradvis reduksjon av virksomhet i enkeltpersonforetak, er det fortsatt relativt mange små enheter, heter det i årsmeldingen.

 

Signaler og tilsyn

I 2018 gjennomførte Finanstilsynet 63 stedlige tilsyn. Noen av sakene blir avsluttet i 2019. Tilsynene ble i stor grad gjennomført der det var sterke indikasjoner på at regnskapsførervirksomheten ikke ble drevet i samsvar med gjeldende regelverk.

Finanstilsynet registrerte til sammen 122 innrapporteringer og andre signaler som kan indikere feil i oppdragsutførelsen hos regnskapsførere i 2018, sammenlignet med 139 i 2017.

I 2018 ble det gjennomført tilsyn med to av de største regnskapsførergrupperingene. I det ene tilsynet avdekket Finanstilsynet svakheter i regnskapsførerselskapenes håndtering av IKT­-risiko, særlig for utkontraktert virksomhet. Det andre tilsynet er ikke avsluttet.

 Les hele rapporten her. Kapittelet om regnskapsførere begynner på side 62.

 


Del på facebook